יש לי ארץ והיא אוהבת, את אלו שלא אוהבים אותה, אם זה לא נכון או צריך להיות אחרת, אזי מדוע ...