בעולם חסר ערכים יש רק כסף בתור אלוהים, בעולם של נשים יש גם גברים, יש טובים יש רעים, אבל בשביל ...