הזמנתם את כבוד נשיא המדינה מר ראובן ריבלין לפתוח את ועידת ישראל לעסקים. מר ראובן ריבלין, אתה בא לנאום בוועידת ...

מתעקשת, כהרגלי, לראות את החיובי. התפקוד המלא שאליו הוכרחתי לחזור בעל כורחי, מבריא אותי. אין לי זמן לרחמים עצמיים, לחוסר ...