כנסיית ההשתנות צלם מיכאל איצקוביץ- טבריה- ישראל ...

בניאס צלם מיכאל איצקוביץ- טבריה- ישראל ...

כורסי צלם מיכאל איצקוביץ- טבריה- ישראל ...

כורזים צלם מיכאל איצקוביץ- טבריה- ישראל ...

מנזר סטלה מאריס צילם מיכאל איצקוביץ, טבריה ...

עיר דוד ובריכת השילוח צילם מיכאל איצקוביץ, טבריה ...