את הפוסט הזה הקראתי לדליה רבין במעמד אישי ובטקסים שונים בארץ. לפני 23 שנים היתה בתי שיר בבטני. הבאנו אותה ...