כל מי ששומע במה אני עוסקת אומר לי – אני חושב שגם אצלי מתחילה דמנציה. כולם, בני 30, 40, 50 ...