חגיגות "אביב בעיירה" ירוחם יתקיימו במרץ-אפריל 2022 ויכללו אירוע ביובליץ עם מיטב החוקרים מתחומי החי והצומח בארץ, אירועי פריחתו של ...

"בנגב ייבחן העם בישראל ומדינתו.." קמצוץ מפועלו של ראש מועצת ירוחם מיכאל ביטון שמחובר לחזונו של בן-גוריון ומצליח לקדם אותו ...