מה כוחה של האהבה? מה היא נותנת לנו ומה היא מאפשרת? לאהבה יש כוח מרפא חשוב. אם רק נדע לאפשר ...

שנים של תסכולים, ניסיונות כושלים לימדו דבר או שניים על קבלה עצמית מתוך השלמה ואהבה. עכשיו אני כבר אוהבת את ...

השגרה הפכה לביצה טובענית? את מרגישה "תקועה" ומתוסכלת? רוצה שינוי אבל מרגישה שאת לא מצליחה לשנות? ובכלל, מתי עשית פעם ...

פרויקט ירידה במשקל הוא ממש לא שלי, טוב נו, אולי על הדרך יסחף גם אותי, אך אני לא המטרה לשמה ...

הורגלנו לחשוב שנתינה היא היא הקבלה האמיתית, שכסף הוא אמצעי בלבד, שקידום יוזמות חברתיות הן בהתנדבות. אז הורגלנו... וועידת העסקים ...