http://lp.wisemail.co.il/ra8o   שלום נשמה יקרה   כמה פעמים בימי חיינו היינו רוצים הזדמנות שניה לאהבה וזה לא קורה. בחיינו המתח , ...

בס"ד שלום אהובים ואהובות היום נעסוק ביצירת מציאות אחרת. תמונת מצב : קמים בבוקר מרתון אין סופי להספיק הכל … ...