פעולות שקטות בחשאי, תוך גילוי חמלה, אומץ, תושיה ואחוות נשים - מאחורי הקלעים של סיפור יציאת מצרים ...

רוחניות היא מצב תודעתי שהוא מעל ומעבר לתכנות האבולוציוני שלנו. רוחניות היא מצב תודעתי שהוא  מעבר ומעל להתנהלות ההישרדותית-שבטית שלנו. ...

בפסח, שקוראים לו גם חג החירות, כשאני אוכלת מצות ונזכרת בסימבול החשוב, אני עושה זאת מרצוני, אז מדוע יש צורך ...