שילי פרלמן בטור האישי על הזדמנות שלעיתים בורחת לנו מבין האצבעות. ...