יום אחד התקשר אלי גבר פרוד וביקש לשמוע הסבר על גישור. הסברתי לו כי המגשר חייב להיות ניטרלי ולנהוג ללא ...