קראתי ברצף וקראתי לאט ולבסוף הצטערתי שסיימתי לקרוא את הכל,הצטערתי שהספר נגמר ...