האם אחרי המפגש עם הסרטן אנחנו אכן נרפאים ומבריאים? האם הנפש מצליחה לשכוח? האם הגוף מצליח להתגבר? יפית אלפרסון אלמליח ...