“תבחר עבודה שאתה אוהב ולא תצטרך לעבוד יותר אפילו יום אחד בחייך”. זו אחד מאמרות השפר של קונפוציוס. ...

או איך הפסקתי לכתוב על אחרים, והתחלתי לכתוב על עצמי. ...