חוקרים בתחום מדעי החברה קבעו חלוקה באוכלוסייה, לדורות השונים, על פי קטגוריה של שנים. כל קטגוריה של דור נעה בין ...