ככל שיותר אנשים יחשפו את סיפור חייהם יהיה לקהילת המתמודדים קל יותר. על הציבור ללמוד להכיל את האנשים שמתנהגים שונה, ...