שיכונים ושכונות ותרבויות סמויות בספרי ילדים ונוער ישראליים ...