להיות טרנסג'נדרית או טרנסג'נדר משמעו פשוט להיות גבר או אישה, זה מעולם לא היה מורכב מידי עבורכן אז אולי בבקשה ...