רק אחרי שהכדור האחרון יילקח האמת כולה תהיה בפרצוף ולא יהיה לי לאן לברוח. נחטפתי. נאנסתי. עוניתי. עברתי ייסורים מהגיהינום. ...