בספר יש מסר מאד ברור וחזק. הוא עוסק בשאלת האלימות של ילדים בילדים אחרים. הסופרת לא נזקקה לטויסטים כדי ליצור ...