מומלץ וחשוב! האם מותר לגלות סודות? החלטה לא פשוטה עד מסוכנת לילדים. אז איך יודעים מתי מותר וחייבים לגלות? יעל ...

לכולנו יש סודות שאנחנו לא מגלים. מותר שיהיו לנו סודות. אבל האם יש סודות שאסור לשמור בלב וחייבים לספר? ...