''מטפל הוא גם קצת בלש. מאחורי כל ילד מרדן מסתתר סיפור שונה ותפקידו של הפסיכולוג לגלות אותו ולהבין את דרך ...