משפחה ישראלית נורמטיבית לחלוטין מקבלת ביום בהיר אחד הודעה דרמטית. ההודעה קשורה לבנם הקטן ומכאן מתחיל סיפור ששמענו לא אחת ...