"אם אנו חפצים באחדות ובחופש דת, מצפון, חינוך ותרבות, אם אנו רוצים לחיות בחברה שוויונית, אנחנו חייבים לעגן את השוויון ...

מדי יום אנחנו שומעים על הצפיפות הבלתי נסבלת בבתי החולים, אך המצב לא מפתיע ולא קרה פתאום, הוא פרי הבאושים ...

חשיפת מטרידים מינית ברשת היא לא שיימינג כהילכתו. בניגוד לאחרים הוא שיימינג ראוי, כי הוא מקדם מציאות טובה יותר, וכמי ...

סרטן שד לא חוויתי ומבינה גדולה ברפואה אני לא, אבל עוצמת האמוציות בדיון בנושא בוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי ...