10 שנים לקח לי להבין מה העיסוק שיעשה אותי מאושרת ...