א.ר. לוגיסטיק נדל"ן מציינת כי על פי העיתון האמריקאי "הניו-יורק פוסט", אחוז גבוה מעשירי ארה"ב ומיזמי נדל"ן משקיעים את ההון ...