כמה נפלא נראית המדינה. זה לא ייאמן כי רק מדובר בשבעים שנה של בניין והקמה מן הרגע שבו מדינת ישראל ...