לשמות בספר הזה יש סיבה. כל שם הוא סוג של סטראוטיפ: קדוש - החייל, אהוד תבן - מנהל בית הספר, ...