"ימים לראות" הוא ספר עדין, נוגע ללב שמתאר בכתיבה נפלאה ובשפה עשירה שלל ניגודים, דמויות אנושיות אך בודדות, שמחפשות חום ...

שגית אמת הסופרת של "ימים לראות" התארחה אצלי בסלון הספרותי ושיתפה אותנו בתהליך הכתיבה של ספרה. ...

שני ספרים בהם גיבורות מיוחדות ואמיצות שרואות בלב ולא בעיניים ...