יום החזרה הגיע, הכלים החלו באולם הקונצרט להופיע. ומה קורה לתזמורת כשהמנצח חסר? ...