מה עושים כשילד מקבל מכה משולחן או נפגע מחבר? למה תמיד נכנסת לסיפור שאלת האשמה, ואיך באמת אפשר לעזור לילד ...