כתבתי את "הים הוא בחינם" כדי להשלים את המחסור המשווע בייצוג של ילדים ממעמד כלכלי-חברתי נמוך ובעלי זהות שאיננה הזהות ...