ככה פתאום באמצע הלילה, כמה דקות אחרי שהינוקא הזדחל לו ממיטתו אל מיטתי, כהרגלו.. ככה פתאום ,בשעה שעטפתי אותו היטב ...