"מי ראשונה נכנסת להריון?", שאל אותנו הגינקולוג הזחוח. ישבנו שם, אני ועוד שלוש נשים, זו לצד זו, רועדות מקור משולב ...