על תתעצבי בגללי, ילדתי היקרה, עוד מעט יחייך אליך, המלאך הטוב, בדמותו של מזל טוב, שיביאו גם לך,   ישפר ...

 על תתעצבי בגללי, ילדתי היקרה, עוד מעט יחייך אליך, המלאך הטוב, בדמותו של מזל טוב, שיביאו גם לך,   ישפר ...