"ואל תשאירי עליה שום סימנים!" ההוראות של גברת מרפי מהדהדות במסדרון. גברת פולניק מושכת אותי בשיער ומסובבת אותי, היא מנסה ...