דפנה שם טוב: על הורים נוטשים – הורים שנוטשים ילדים (לא רק פיזית) להיוולד כל העולם הזה בתור תינוק חסר ...