שיל פרלמן בטור האישי כותבת על משברים במשפחה והיום – על ילדים שלוקחים על כתפיהם את הבעיות במשפחה, למה הם ...