הדילמה הזו עולה מידי שנה ומעסיקה הורים רבים. אנחנו צריכים להכין אותם ולהיות ערוכים עם תשובות לשאלות ומצד שני להגן ...

"לא עוד" - זה המסר, אבל האם בזכות צבא איתן או בזכות היותנו אדם? הרהורים על הילדים שלנו, ועל מה ...