סכנות-ברשת-האינטרנט-ורשתות-חברתיות-בחופש-הגדול-לילדים-ונוער ...

בצרפת החליטו לחוקק חוקים שיגבילו את הגישה של ילדים לרשתות חברתיות. האם אפשר באמת לפקח על פעילות הילדים ברשת ולהחזיר ...