שליחת ילדים למסגרות חינוכיות תמיד מלווה בחששות, אך במקרה של ילד הסובל מאלרגיות קשות, קיימת סכנת חיים ממשית והמערכת לא ...