מה שחשבתי לפני ואחרי שקראתי את רוניה בת השודד, מאת אסטריד לינדגרן, איורים: קצויה קונדו ...