בין אזעקה ליירוט הוזמנתי לסקר את קולקציית הבוגרים של המחלקה לעיצוב אופנה במכון אבני, תל אביב ...