מה בין אפוטרופסות לעריכת ייפוי כח מתמשך, ולמי כדאי לערוך ייפוי כח מתמשך ...