'יש לי חלום והוא ממש יותר מכל ממש. יש לי חלום והוא ישן וגם חדש'. יהורם גאון. יש כאלה שחולמים ...

כמה פעמים שמעתם שהם חכמים מאוד, הכל הולך להם בקלות, הם לוקחים את החיים בסבבה והם לא עושים כלום כדי ...

איך זה ששתי תאומות שנולדו באותו תאריך לידה ובאותה השעה חוות חיים כל כך שונים? ...