פרשת וישב, דרך סיפור יוסף ואחיו ניתן ללמוד רבות על תכנונים ומטרות ועל גחמות וקנאה שמובילה בסופה לתוצאות הרות אסון.... ...

העצירה מאפשרת לנו לקחת פסק זמן, לשאוף אוויר ולהתבונן על החיים שלנו מפרספקטיבה אחרת ממרחק. רק על ידי כך, ניתן ...