בעוד מספר ימים נקבל את החג בו אנו מצווים להרבות בשמחה, לשתות ולשמוח "עדלנדע" מיד אחריו יגיע החודש בו נשתה ...

ביקור בתערוכת היין "טועמים עולם" ...

סטייליסטית, יועצת כלכלית ושוקולייטירית נפגשות לשתות יין כשר ...