הצגת מיקווה בתיאטרון יידשפיל ,גם למי שלא מבין יידיש אין הבדל בין צחוק לדמעה ,מרגשת באותה מידה ,ובמיוחד כשזה גם ...