מאיר דוידי – ירידה בייבוא כלי הרכב, זינוק בייבוא טלוויזיות ו- DVD  רשות המיסים פרסמה היום נתונים על היקפי הייבוא של ...

ברמה המדינית, ייצוא היא דרך לממן את הייבוא, אולם ברמת הפרט – המעבר משיווק מקומי לייצוא היא דרך להגדלת הרווחים ...